Video này bị giới hạn độ tuổi đối với người xem dưới 18 tuổi . vui lòng đăng nhập vào quản lý tài khoản xác minh bạn trên 18 tuổi. cám ơn vì sự hiểu biết của bạn

Hãy Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để xác nhận tuổi của bạn.

Vblog - The Denim Doctor Talks About LEE Jeans Fitment Size & Consturction

0 Lượt xem
Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
06 Jul 2019

http://www.TheDenimDoctor.co.uk LEE DENIM Jeans Fitment Size & Construction. The Denim Doctor from Manchester, England. Vblog of short videos of selvedge denim brands, some well known and some rare brands. Talking over true to size measurements of the waist, leg length and cut of the leg width. Construction, covering pockets, denim, zip fly or button fly. Hopefully these videos will help you in your next purchase of selvedge denim if not sure of the true sizing of them.

Xem thêm


0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào