Thông Báo kiss : Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi vì cộng đồng. Do lượng người xem video ngày càng gia tăng và Để không gây phản cảm. Chúng tôi đã có điều chỉnh. các nội dung 18+ sẽ không hiện lên trang chủ, các bạn cần Đăng Ký kênh của mình nhé. Nếu bạn chưa có Tài Khoản ấn ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY nhé.

watermark logo

Top 5 Rifle Accuracy Tips For Beginners

0 Lượt xem
Cccc
Cccc
04 May 2021

Video i made of what are in my opinion the top 5 basic rifle accuracy tips that are mainly for beginners but are also a good reminder for intermediate shooters- As i mentioned in the video i am not a certified instructor- i am just a guy who has years of experience and want to share the shooting techniques i have noticed work best for me- Also- i did not get into anything more advanced like bullet choices- wind reading- or any of that- this is more about technique without any equipment needed- I own this video and all rights to it-

Here are some of my other videos you may enjoy

-22LR Shooting Aspirin 100 Yards
https-www-youtube-com-watch-v-U71w5Kve1D8-list-PLavD-4AgWNLmLK7-ZIdIy4n4jbjZya-ym-index-14

Savage Axis 100 Yards Half Inch Group
https-www-youtube-com-watch-v-DQ-P5pQCgs-list-PLavD-4AgWNLmLK7-ZIdIy4n4jbjZya-ym-index-25

Clean A Rifle Barrel The Proper Way
https-www-youtube-com-watch-v-IscsOlwlBHc-list-PLavD-4AgWNLmLK7-ZIdIy4n4jbjZya-ym-index-26

SKS shooting Aspirin 83 Yards Iron Sights
https-www-youtube-com-watch-v-cQhth-mjWBA-list-PLavD-4AgWNLmLK7-ZIdIy4n4jbjZya-ym-index-63

How Often Should I Clean My Gun
https-www-youtube-com-watch-v-o48NxmpwdBA-list-PLavD-4AgWNLmLK7-ZIdIy4n4jbjZya-ym-index-19

Rifle Barrel Break In Procedure
https-www-youtube-com-watch-v-A6cbimTNgqY-list-PLavD-4AgWNLmLK7-ZIdIy4n4jbjZya-ym-index-15


Top 3 AR 15 Myths
https-www-youtube-com-watch-v-1pef0LVd2-k-list-PLavD-4AgWNLmLK7-ZIdIy4n4jbjZya-ym-index-9

Xem thêm
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào