Đang tải...

[TMT][800] ZW10 Knuckle Kong! ZW10 ナックルコング! Zoids Wild! ゾイドワイルド! TAKARA TOMY

1 Lượt xem
nguyenlinhcute
nguyenlinhcute
02 Jul 2019

Thực hiện: Boss Doggie-sama! Kyo Đàm!

[TMT][713] ZW01 Wild Liger! ZW01 ワイルドライガー ! Zoids Wild! ゾイドワイルド! TAKARA TOMY
https://www.youtube.com/watch?v=rq6TAAMNiSc

[TMT][721] ZW02 Gilraptor! ZW02 ギルラプター! Zoids Wild! ゾイドワイルド! TAKARA TOMY
https://www.youtube.com/watch?v=2CZ59K52tgE

[TMT][723] ZW03 Kabtor! ZW03 カブター! Zoids Wild! ゾイドワイルド! TAKARA TOMY
https://www.youtube.com/watch?v=TwMSc0v9VIM

[TMT][734] ZW04 Scorpear! ZW04 スコーピア! Zoids Wild! ゾイドワイルド! TAKARA TOMY
https://www.youtube.com/watch?v=39rbOf3hm84

[TMT][738] ZW05 Gannontoise! ZW05 ガノンタス! Zoids Wild! ゾイドワイルド! TAKARA TOMY
https://www.youtube.com/watch?v=1ategsiEXRo

[TMT][741] ZW06 Gabrigator! ZW06 ガブリゲーター! Zoids Wild! ゾイドワイルド! TAKARA TOMY
https://www.youtube.com/watch?v=Ymjz06IJJmw

[TMT][743] ZW07 Kuwaga! ZW07 クワーガ! Zoids Wild! ゾイドワイルド! TAKARA TOMY
https://www.youtube.com/watch?v=clMITUFgwVs

[TMT][745] ZW08 Grachiosaurus! ZW08 グラキオサウルス! Zoids Wild! ゾイドワイルド! TAKARA TOMY
https://www.youtube.com/watch?v=0r9IN81N2mU

[TMT][799] ZW09 Raptor! ZW09 ラプトール! Zoids Wild! ゾイドワイルド! TAKARA TOMY
https://www.youtube.com/watch?v=rHdRd-kd6W4

Xem thêm


Lưu ý: Hãy đăng ký trở thành thành viên của 12hdem.com để sử dụng toàn bộ tính năng. Nếu bạn chưa có tài khoản chức năng xem video sẽ bị hạn chế.
Đang tải...
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào