Thông Báo kiss : Chúng tôi đã phục hồi các video cũ và cho phép các bạn có thể up các video của mình  lên trang web. Nếu bạn chưa có Tài Khoản ấn ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY nhé.

watermark logo

- TILTEI - INÍCIO DO FIM DO GAME-01-09-2021-Pokémon Monster VS- Monster of glory-

2 Lượt xem
Tuyentaytay96
Tuyentaytay96
03 Sep 2021

Olá- Tudo certo-
Pokémon ONLINE- -Monster VS- Monster of Glory- Pokémon Evolution-
Servidor- 115 Chansey
Download Full-
Versão Nova http-aanmcdn-u776hainiu-com-pokevs-samsung-ad-20-8-5239-apk-fbclid-IwAR3qfbGEgYlUxUozD-zsT3Fb-9tM3JdB1QVtU9FTbrPIR4v0KqgWkEMDliw

Versão Antiga http-pokenmcdn-u591-com-pokevs-facebooknm005-20-6-1922-apk

Minhas Redes Sociais-

https-www-twitch-tv-DemasiadoCult
https-www-facebook-com-degovda
https-www-instagram-com-degovda-hl-pt-br
https-twitter-com-degovda

Informação do sistema
Sistema operacional- Windows 10 Home 64 bits
Processador- Intel -R- Core -TM- i5-3210M CPU - 2-50 GHz -4 CPUs- - 2-5 GHz
Memória de sistema operacional disponível- 12168 MB de RAM
Nome da placa- Intel -R- HD Graphics 4000
Disk- C-Model- TOPMORE TP100 240GB SSD

Xem thêm
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào