Thông Báo kiss : Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi vì cộng đồng. Do lượng người xem video ngày càng gia tăng và Để không gây phản cảm. Chúng tôi đã có điều chỉnh. các nội dung 18+ sẽ không hiện lên trang chủ, các bạn cần Đăng Ký kênh của mình nhé. Nếu bạn chưa có Tài Khoản ấn ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY nhé.

watermark logo

The Boo Boo Song - I Got a Boo Boo - More - 동요와 아이 노래 - 어린이 교육 - TL Studio

0 Lượt xem
Hoangtrong
Hoangtrong
18 Jul 2021

The Boo Boo Song - I Got a Boo Boo - More - 동요와 아이 노래 - 어린이 교육 - TL Studio
-TheBooBooSong -TLStudio

엄마는 부부를 가질 때 기분을 좋게 만드는 최고의 사람입니다- 함께 노래하세요-

Mommy is the best person to make you feel better when you have a boo boo- Sing along-

-
- TL Studio 채널 정보 -
TL Studio -에 오신 것을 환영합니다-
구독하면 어린 시절이 얼마나 흥미로운 지 알게 될 것입니다- 여기에서 아이들을위한 재미있는 최고의 비디오를 기다리고 있습니다-
-
- 구독 채널 - https-www-youtube-com-channel-UC6NuYuJ-GMxD24ReScVXYaQ-about
- 더보기
TL Studio 모든 비디오 - https-www-youtube-com-playlist-list-PLaZlSfjykgJT8-bZ7s0kqjTxiLoR-uD2G
TL Studio 스토리 - https-www-youtube-com-playlist-list-PLaZlSfjykgJSMg25Culj9BVW0C5bytiwz
TL Studio 동요 및 어린이 노래 - https-www-youtube-com-playlist-list-PLaZlSfjykgJRYAPrDK4Z6Mgx-xbvMmQnt
-
- 시청 해 주셔서 감사합니다
구독하는 것을 잊지 마세요 -
이 채널의 모든 시청각 콘텐츠는 TL Studio가 소유합니다-
-
-TL Studio의 음악
-
우리에 대해 -
- 페이스 북 - https-www-facebook-com-Ly-LY-ToysReview-302649893879291-videos-ref-page-internal
- Gmail - mktdfamily-gmail-com
- TL Studio Network 웹사이트를 방문하세요- http-tlstudio-vn-
-
- 보호자지도 -이 채널은 1 - 12 세 어린이를 위해 개발되었습니다- 우리는 아이들이 비디오를 통해 많은 것을 배울 수 있도록합니다-

CREDIT
Producer - Duc Nguyen
Director - Duc Nguyen
Scriptwriter - Ngoc Ha
Artist - Trang Nguyen- Hung Tran- Thu Hien-Thao Nhi
Animator - Huu Tri- Nhu Hoang
Sound Design - Duc Trong
Admin- Thuy Ngan

Xem thêm
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào