Thông Báo kiss : Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi vì cộng đồng. Do lượng người xem video ngày càng gia tăng và Để không gây phản cảm. Chúng tôi đã có điều chỉnh. các nội dung 18+ sẽ không hiện lên trang chủ, các bạn cần Đăng Ký kênh của mình nhé. Nếu bạn chưa có tài ấn ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY nhé. 


 

watermark logo

Qua-n Ca- Phê Thu- Cưng Va- -Linh Vâ-t- Trâ-n Qua-n - Panu Pet

2 Lượt xem
Trần ngọc Huy
Trần ngọc Huy
13 Jan 2021

Vlog hôm nay Panun xin dâ-n ca-c ba-n đê-n mô-t đi-a điê-m ca- phê thư gia-n mơ-i cu-ng như-ng em pet hê-t sư-c dê- thương-
Qua-n co- nhiê-u loa-i thu- cưng tư- cho- me-o- tho- đê-n ca-c loa-i bo- sa-t như trăn- rô-ng nam My- chameleon-
Va- đă-c biê-t la- mô-t chu- linh miêu trâ-n qua-n -
Cu-ng Panu kha-m pha- nhe-
-
PANU PET SHOP

https-www-facebook-com-panupetshop
https-sites-google-com-view-panupetshop
panupetshop-gmail-com
SĐT- 0329705783 - 0707771094

Xem thêm
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào