Thông Báo kiss : Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi vì cộng đồng. Do lượng người xem video ngày càng gia tăng và Để không gây phản cảm. Chúng tôi đã có điều chỉnh. các nội dung 18+ sẽ không hiện lên trang chủ, các bạn cần Đăng Ký kênh của mình nhé. Nếu bạn chưa có Tài Khoản ấn ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY nhé.

watermark logo

PUBLISH your game on the WEB - WebGL Unity tutorial ft- itch-io- simmer-io

1 Lượt xem
qwerdf
qwerdf
23 Jun 2021

- Join our Discord- https-discord-gg-hNnZRnqf4s
This tutorial-guide will show you how to use WebGL builds in Unity

- https-simmer-io
- https-itch-io

- Join our Discord- https-discord-gg-hNnZRnqf4s
- Follow me on Twitter- https-twitter-com-bionicl333

You will learn-
- How to build WebGL in Unity
- How to build for web in Unity
- How to create browser game in Unity
- How to upload Unity game
- How to use simmer-io
- How to use itch-io
- How to create own store page
- How to send your game to friends

Timestamps-
0-00 - Intro
0-13 - WebGL build -build for web-
1-53 - Publish your game on simmer-io
2-38 - Publish your game on itch-io

Xem thêm
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào