Video này bị giới hạn độ tuổi đối với người xem dưới 18 tuổi . vui lòng đăng nhập vào quản lý tài khoản xác minh bạn trên 18 tuổi. cám ơn vì sự hiểu biết của bạn

Hãy Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để xác nhận tuổi của bạn.

Lisa Lynne - Vblog #22 - Celtic Harp Solo

0 Lượt xem
nguyenlinhcute
nguyenlinhcute
06 Jul 2019

This was another video from the day in Gainesville at University of Florida. Last week my partner on flute George Tortorelli and I just finished a lunchtime concert on the grounds and passed by this cute little building. Noone was around so we brought in our instruments to just hear the natural sound of the high ceilings. So here I am spontanious and improvising.

Xem thêm


0 Bình luận Sắp xếp theo