Video này bị giới hạn độ tuổi đối với người xem dưới 18 tuổi . vui lòng đăng nhập vào quản lý tài khoản xác minh bạn trên 18 tuổi. cám ơn vì sự hiểu biết của bạn

Hãy Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để xác nhận tuổi của bạn.

Jack's Fiesta - Speed Edit | JAMIETAKES.PHOTOS

0 Lượt xem
Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
11 Aug 2019

Another timelapse to show my editing process from a recent shoot with Jack's Mk6 Fiesta. Slightly longer this time, using three photographs and editing them together in Photoshop. Some further processing in Photoshop and Lightroom to grade the final image.
-
Shot on Canon 5D Mk1 with Canon 50mm f1.4.
-
Screencast with Open Broadcaster, sped up in Premiere Pro.
-
Subscribe & Follow me!
http://www.jamietakes.photos
https://www.youtube.com/jamietakesphotos
http://www.instagram.com/jamietakes.photos
http://www.facebook.com/jamietakesphotos
http://www.society6.com/jamietakesphotos

Xem thêm


0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào