Đang tải...

How to Transfer Files Straight From Your Phone to Your SanDisk SSD Hard Drive

0 Lượt xem
nguyenlinhcute
nguyenlinhcute
10 Jul 2019

Learn how to easily transfer files to and from your phone using only the SanDisk Extreme Portable SSD. No computer needed!

How to reformat your SanDisk Extreme Portable SSD: https://www.youtube.com/watch?v=gGG156rvvFo

"Wait. What?" - Ghostbusters (2016)
"Airport Lounge" Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Xem thêm


Lưu ý: Hãy đăng ký trở thành thành viên của 12hdem.com để sử dụng toàn bộ tính năng. Nếu bạn chưa có tài khoản chức năng xem video sẽ bị hạn chế.
Đang tải...
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào