Thông Báo kiss : Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi vì cộng đồng. Do lượng người xem video ngày càng gia tăng và Để không gây phản cảm. Chúng tôi đã có điều chỉnh. các nội dung 18+ sẽ không hiện lên trang chủ, các bạn cần Đăng Ký kênh của mình nhé. Nếu bạn chưa có tài ấn ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY nhé. 


 

watermark logo

Arrangement of Words for SSC CGL Reasoning - Dictionary Based Arrangement - Crack SSC CHSL - MTS

1 Lượt xem
Gicungdclewlew
Gicungdclewlew
13 Jan 2021

Watch this Video on Arrangement of Words by our Reasoning Expert Parikalp Sir - Solve these questions on Dictionary based Arrangement- Note down reasoning tricks and revise them later to Crack SSC CGL- CHSL - MTS-

New Year New Journey
Get Yearly Testbook Pass -299- - Access 12000- Mock Tests - 100- Online Courses-
Link Full - https-testbook-com-u-pass

Exam Related Problems- Help is just a Phone Call Away-
Clear your Doubts with our Support Team - Counsellors- Call 8080433233
-Available from 10 AM to 7 PM-

Join our Telegram Channel -Testbook-Youtube- to know more about our Online Courses-
Link Full - https-testbook-com-u-tbcourses

Top Railway Select Live Courses -
RRB NTPC Live Coaching Batch 5 - https-testbk-co-ntpclc5
RRB Group D Live Coaching Batch 3 - https-testbk-co-grpdlc5
RRB NTPC Live Coaching 4-0-English- - https-testbook-com-u-rlc4e
RRB Group D Live Coaching 2-0-English- - https-testbook-com-u-gdlc2e

Top SSC Select Live Courses -
IB ACIO Live Coaching - https-testbk-co-iblc
SSC CGL Live Coaching Batch 5 - https-testbook-com-u-cgl5
SSC CHSL Live Coaching - https-testbook-com-u-chsllc
SSC CHSL Live Coaching -English- - https-testbook-com-u-chsllce
SSC Stenographer Live Coaching - https-testbook-com-u-stenolc

Top Select Live Courses for Police Exams -
मह-र-ष-ट-र प-ल-स क-न-स-ट-बल ल-इव क-च-ग - https-testbook-com-u-mpclc
Bihar Police Constable Live Coaching - https-testbook-com-u-bpclc
MP Police Constable Live Coaching - https-testbook-com-u-mpplc
Bihar Police SI Live Coaching 2-0 - https-testbook-com-u-bplive

Top Defence Select Live Courses -
NDA 2021 Live Coaching Batch 3 - https-testbook-com-u-ndalc3
AFCAT-1 2021 Live Coaching 2-0 - https-testbook-com-u-afcatlc21
UPSC CDS 2021 Live Coaching - https-testbook-com-u-cdslc21

Other Select Live Courses -
UPSC EPFO Live Coaching Batch 2 - https-testbook-com-u-epfolc2

Top Banking Select Live Courses
NABARD Grade A Live Coaching - https-testbk-co-nbalc
SBI Apprentice Live Coaching - https-testbook-com-u-sbiaplc
Banking Live Coaching -Mains- - https-testbook-com-u-blcm
RBI Grade B Live Coaching 4-0 - https-testbook-com-u-rbilc4
SEBI Grade A Live Coaching - https-testbook-com-u-sebilc

Top Engineering Select Live Courses -
AAI Junior Executive ATC Live Coaching English - https-testbk-co-atclce
UPPCL JE EE Crash Course Live Coaching - https-testbk-co-upjelc
SSC JE Live Coaching Batch 2 -General Awareness- GI - Reasoning- - https-testbook-com-u-sscjent
AAI Junior Executive ATC Live Coaching - https-testbook-com-u-atclc
GATE Live Coaching -Engg- Mathematics - General Aptitude- https-testbook-com-u-gatemga
SSC JE Electrical Live Coaching - https-testbook-com-u-sscjeee
SSC JE Civil Live Coaching - https-testbook-com-u-sjecelc
SSC JE Mechanical Live Coaching - https-testbook-com-u-sscjelc
GATE EC Live Coaching -Score Booster Batch- - https-testbook-com-u-gatelc
GATE CSE 2022 Live Coaching - https-testbook-com-u-gatecs22
GATE ME Live Coaching -Score Booster Batch- - https-testbook-com-u-gmelive
Complete Course for GATE CSE 2021 - https-testbook-com-u-gatecse21


-sscliveclass
-testbook
-chsl2019
-rpf
-ssccgl

- Watch More videos on Reasoning by Parikalp Sir -
https-www-youtube-com-watch-v-FLu0-ReWgIc-list-PLPOW4yzC55NlRLbdWC3v2f7d8EJqo-iRq

- Watch SSC CGL- CHSL - MTS Videos -
https-www-youtube-com-watch-v-g8ScfX0uG18-list-PLPOW4yzC55NmbKfIh6qoQ7qUBqdghvyxZ

-
Moreover- visit Testbook Blog to find more such articles - boost your exam preparation- Stay tuned with Testbook-s YouTube channel and other socials -FB- Twitter- Instagram- to get instant updates on job notifications- current affairs- test series- free tests- recent exams and much more-

Facebook - https-www-facebook-com-testbookdotcom-
Twitter - https-twitter-com-Testbookdotcom-
Instagram - https-www-instagram-com-testbookdotcom-
Download Full Testbook App - http-bit-ly-testbookmobileapp
Download Full Current Affairs App - http-bit-ly-testbookCA

Xem thêm
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào