yellLưu ý : Nếu video không xem được hoặc bị mờ hãy ấn tải lại website để load những server nhanh hơn nhé wink


 

watermark logo

683- Lính đặc công E821 xuất quỷ nhập thần trên đất Trung Quốc-

1 Lượt xem
ChonlocSong
ChonlocSong
27 Jul 2020

Xem thêm các video clip từ Win win Việt Nam-
- Bảo vệ biên giới phía Bắc
https-www-youtube-com-watch-v-WcEFjd-T0FQ-list-PL4l9KtZCNZkshD9AiaDraWSfE72N0c-fW
- Bảo vệ biên giới Tây Nam
https-www-youtube-com-watch-v-croxR7QdPK0-list-PL4l9KtZCNZkvQzjGdyxHk8QiTWxK1s8wx
- Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7
https-www-youtube-com-watch-v-IRlDM-NY0Us-list-PL4l9KtZCNZkteZuru48UgnPvAr-oHezqU
- Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng
https-www-youtube-com-watch-v-iInI2ne6Vm0-list-PL4l9KtZCNZkubi-GeznKCEK-FxR4DXyCO
- Trung đoàn - một thời chiến trận
https-www-youtube-com-watch-v-dL8mz1BSiQ-list-PL4l9KtZCNZkvU6WfWfoYuNp8Y5qTcvAgM

-chientranhbiengioi -Winwinvietnam

Xem thêm


0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào