Thông Báo kiss : Chúng tôi đã phục hồi các video cũ và cho phép các bạn có thể up các video của mình  lên trang web. Nếu bạn chưa có Tài Khoản ấn ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY nhé.

watermark logo

六中全會公報全解析-習近平什麼都算到了-唯獨錯算了這一處-20大底牌不在於第5代-而在於第1代-公報不提的2大重點告訴了我們什麼- - 遠見快評 唐靖遠 - 2021-11-12-評論-

18 Lượt xem
ninh12333
ninh12333
14 Jan 2022

這兩天如果朋友們在關注新聞-估計都會有一種-六中全會疲勞症-因為大大小小的媒體-無一例外都在頭條報導中共六中全會的結束以及官方發布的全會公報-

這份公報長達7千多字-而且通篇都是令人望而生畏-甚至是望而生厭的僵硬-死板的黨文化語言-誰要耐著性子通讀一遍下來並儘量搞懂它想要說什麼-基本上都會有一種視覺及思想受折磨的痛苦-

好在大家可以不用去受這種折磨了-因為我已經經歷過了這種痛苦-所以大家只需要看我的視頻就會知道-中共這麼大張旗鼓開一個會-究竟想說什麼-對我們究竟有什麼影響-然後在看完了之後順手點一下訂閱按鈕-或點個讚轉發一下什麼的-我這番痛苦就算沒有白受呵呵-

00-00 六中公報就講了4句話
04-50 結論一-習近平拿到許可證
06-58 結論二-20大或存變數
07-39 結論三-習近平黨內升格
10-06 結論四-中共偷驢習近平拔橛
12-09 結論五-習近平曝稱霸全球野心
16-46 結論六-習近平想做-第一代-
18-32 公報3個特別看點

- - 請朋友們到優美客Youmaker觀看今天節目的完整影片- https-www-youmaker-com-v-QaKb5Yeev1vN

- 請您留下Email-遠見快評的最新消息-都將在第一時間提供給您-https-newsletter-youmaker-com-channel-yuanjiankp

- 請加入安全優質視頻平台 Youmaker 優美客 - https-www-youmaker-com-c-yuanjian

- 支持唐靖遠先生-為遠見快評捐款-https-donorbox-org-yuanjiankp

- 遠見快評 Telegram-https-t-me-YuanJianKP

六中全會公報全解析-習近平什麼都算到了-唯獨錯算了這一處-20大底牌不在於第5代-而在於第1代-公報不提的2大重點告訴了我們什麼- - 遠見快評 唐靖遠 - 2021-11-12-評論-

-習近平 -六中全會 -Youmaker

- All Rights Reserved-

Xem thêm
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào