Thông Báo kiss : Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi vì cộng đồng. Do lượng người xem video ngày càng gia tăng và Để không gây phản cảm. Chúng tôi đã có điều chỉnh. các nội dung 18+ sẽ không hiện lên trang chủ, các bạn cần Đăng Ký kênh của mình nhé. Nếu bạn chưa có Tài Khoản ấn ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY nhé.

watermark logo

រប-បធ-វ-ន-ច-ក-ច-ន-Layered Steamed Cake-Cambodian Dessert

6 Lượt xem
Trananhkhoa
Trananhkhoa
28 Feb 2021

គ-រ-ងផ-ស-
- ម-ស-ខ-ស-យ 500g
- ម-ស-ឆ- 150g
- ស-ករស 450g
- អ-ប-ល 1-2 ស-ល-បព-រ-ក-ហ-វ-
- ខ-ទ-ដ-ង 1L
- ទ-ក 1 L

Ingredients-
- Rice Flour 500g
- Tapioca Starch 150g
- Sugar 450g
- Salt 1-2 teaspoon
- Coconut Milk 1L
- Water 1 L

Thank you for watching my YouTube please like and subscribe -


steamed layer cake-steamed cake-layered steamed cake-steamed layered cake-tapioca steamed layered cake-steam cake-layer cake-layered cake-steam layer cake-layered steam cake-steamed coconut layered rice cake-steamed cake recipe-make steamed layer cake-steamed coconut layer cake-steamed layers rice cake-steamed pandan layer cake-pandan steamed layer cake recipe-steamed vietnamese layers cake-layered cakes

Xem thêm
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào