Loading...

Hãy cố gắng là người đàng hoàng và tử tế,dù là ở hay đi..!..trường học thì có bút xoá,trường đời thì không.!
Ánh Ngọc2018-03-20 08:01:20
Ánh Ngọc#BLOG CÁ NHÂN

Hãy cố gắng là người đàng hoàng và tử tế,dù là ở hay đi..!..trường học thì có bút xoá,trường đời thì không.!

Hãy cố gắng là người đàng hoàng và tử tế,dù là ở hay đi..!..trường học thì có bút xoá,trường đời thì không.!Hãy cố gắng là người đàng hoàng và tử tế,dù là ở hay đi..!..trường học thì có bút xoá,trường đời thì không.!
Lời Kết :Với sứ mệnh tạo ra một cộng đồng đọc hữu ích cho người VIỆT NAM . Không thể thiếu sự đóng góp của các bạn . Nếu thấy bài hữu ích hãy ấn Chia Sẻ bên dưới để giúp chúng tôi mang đến cho nhiều bạn đọc khác . Trân thành cảm ơn bạn .

Loading...
No related posts found