HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

10HDEM.COM  LÀ MỘT TRANG MẠNG XÃ HỘI, TIỂU BLOG

NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG  TẢI NHỮNG BÀI VIẾT NỘI DUNG HỮU ÍCH LÊN TRÊN WEBSITE

ĐỒNG THỜI CÓ THỂ XEM NỘI DUNG CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ LƯU BÀI BIẾT ĐÓ VỀ TRANG CÁ NHÂN CỦA MÌNH, CHỨC NĂNG ĐÓ CHÚNG TÔI GỌI LÀ GIM BÀI VIẾT