April 2018

Bạn nào muốn xem quy trình vẽ bức tranh này không để mình up ở cmt ạ :">
0
# TRANH VẼ

Bạn nào muốn xem quy trình vẽ bức tranh này không để mình up ở cmt ạ :...

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Cảm nhận của các bạn nam khi được nhận món quà là 1 bức tranh vẽ mình???
0
# TRANH VẼ

Cảm nhận của các bạn nam khi được nhận món quà là 1 bức tranh vẽ mình?...

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Có bạn nữ nào thích được người khác vẽ tranh tặng không :DD
0
# TRANH VẼ

Có bạn nữ nào thích được người khác vẽ tranh tặng không :DD

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Chi tiết đến từng sơi tóc, từng sợi len luôn :o
0
# TRANH VẼ

Chi tiết đến từng sơi tóc, từng sợi len luôn :o

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Chân dung màu nước
0
# TRANH VẼ

Chân dung màu nước

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Watercolor by 画小像的文中
0
# TRANH VẼ

Watercolor by 画小像的文中

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Các bạn có muốn ngắm thêm nhiều tác phẩm siêu đẹp của họa sĩ này ko
0
# TRANH VẼ

Các bạn có muốn ngắm thêm nhiều tác phẩm siêu đẹp của họa sĩ này ko

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Bạn thấy điều gì trong bức tranh này?
0
# TRANH VẼ

Bạn thấy điều gì trong bức tranh này?

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Nói điều gì đó...
0
# TRANH VẼ

Nói điều gì đó...

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Nói gì đó về bức tranh này
0
# TRANH VẼ

Nói gì đó về bức tranh này

Thần Cú Đêm9 tháng trước
By Evgeni Koroliov BẢN CÔ GÁI
0
# TRANH VẼ

By Evgeni Koroliov BẢN CÔ GÁI

Thần Cú Đêm9 tháng trước
By Nguyễn Kim Huy
0
# TRANH VẼ

By Nguyễn Kim Huy

Thần Cú Đêm9 tháng trước
By Bùi Tôn Thành Đạt
0
# TRANH VẼ

By Bùi Tôn Thành Đạt

Thần Cú Đêm9 tháng trước
By Evgeni Koroliov
0
# TRANH VẼ

By Evgeni Koroliov

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Tranh chì màu của Ksy.ck
0
# TRANH VẼ

Tranh chì màu của Ksy.ck

Thần Cú Đêm9 tháng trước
By ksy.ck
0
# TRANH VẼ

By ksy.ck

Thần Cú Đêm9 tháng trước
HUYỀN THOẠI
0
# TRANH VẼ

HUYỀN THOẠI

Thần Cú Đêm9 tháng trước
4 bước đơn giản để vẽ được một bức chân dung đẹp :3 =))))
1
# TRANH VẼ

4 bước đơn giản để vẽ được một bức chân dung đẹp :3 =))))

Thần Cú Đêm9 tháng trước
By Hantograph
0
# TRANH VẼ

By Hantograph

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Thành quả luyện tập của các bạn từ đầu đến bây giờ thế nào rồi?
0
# TRANH VẼ

Thành quả luyện tập của các bạn từ đầu đến bây giờ thế nào rồi?

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Đôi mắt trong veo...
0
# TRANH VẼ

Đôi mắt trong veo...

Thần Cú Đêm9 tháng trước
By Thế Cường
0
# TRANH VẼ

By Thế Cường

Thần Cú Đêm9 tháng trước
By Hương Lan Nguyễn
0
# TRANH VẼ

By Hương Lan Nguyễn

Thần Cú Đêm9 tháng trước
Nói gì đó về bức tranh này đi các bạn :o
0
# TRANH VẼ

Nói gì đó về bức tranh này đi các bạn :o

Thần Cú Đêm9 tháng trước
HOA NHÀI CHỮA MẤT NGỦ, NHỨC MỎI
0
# SỨC KHỎE

HOA NHÀI CHỮA MẤT NGỦ, NHỨC MỎI

Thần Cú Đêm9 tháng trước
NHỮNG BÀI THUỐC CHỮA SUY NHƯỢC CƠ THỂ
0
# SỨC KHỎE

NHỮNG BÀI THUỐC CHỮA SUY NHƯỢC CƠ THỂ

Thần Cú Đêm9 tháng trước
CÂY TRẮC BÁCH DIỆP AN THẦN, DỄ NGỦ
0
# SỨC KHỎE

CÂY TRẮC BÁCH DIỆP AN THẦN, DỄ NGỦ

Thần Cú Đêm9 tháng trước
ACTISO TRỊ TIỂU ĐƯỜNG
0
# SỨC KHỎE

ACTISO TRỊ TIỂU ĐƯỜNG

Thần Cú Đêm9 tháng trước
THAY ĐỔI THÓI QUEN, GIẢM CƠN HEN SUYỄN
0
# SỨC KHỎE

THAY ĐỔI THÓI QUEN, GIẢM CƠN HEN SUYỄN

Thần Cú Đêm9 tháng trước
CHỮA ĐAU DẠ DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂN GIAN
0
# SỨC KHỎE

CHỮA ĐAU DẠ DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂN GIAN

Thần Cú Đêm9 tháng trước